On mindfulness and autism

Het doel van dit promotie-onderzoek was om de effecten van de MYmind mindfulness training voor kinderen met autisme, gecombineerd met een Mindful Parenting training voor hun ouders, te onderzoeken.

In een studie van 74 ouders en 45 kinderen met autisme werd gevonden dat de sociale responsiviteit van kinderen toenam, en hun emotionele en gedragsproblemen afnamen. Ouders werden minder over-reactief in hun ouderschap, hadden minder last van stress, internaliserende, externaliserende en aandachtsproblemen. Ook voelden ouders zich competenter in de opvoeding en hoewel kinderen zichzelf niet als meer mindful beschreven, rapporteerden ouders wel een toename van mindfulness en zelf-compassie in hun ouderschap. De meeste verbeteringen bleven tot een jaar later aanwezig. Uit een andere studie waarin interviews zijn gehouden met 14 kinderen en 31 ouders werden de volgende verandering na de MYmind training het meest genoemd: meer contact met leeftijdsgenoten, meer stilstaan bij dingen, meer bewustzijn, meer in het hier en nu zijn, meer loslaten, makkelijker strategieën bepalen, kalmer reageren en meer afgestemd zijn op anderen. Als u het hele proefschrift met alle studies wilt ontvangen kunt u mailen naar: e.i.debruin@uva.nl