Trauma / PTSS

Heb jij iets heel naars meegemaakt?

Behandeling

Trauma/PTSS

Het kan gebeuren dat je iets heel naars meemaakt. Bijvoorbeeld: je hebt een ongeluk meegemaakt, iemand van wie je veel houdt is plotseling overleden, je bent seksueel misbruikt, je bent mishandeld of erg gepest of je ouders hebben heftige ruzies in jouw bijzijn gehad.

Als je zoiets naars meemaakt , kan het zijn dat je de plaatjes van de nare gebeurtenissen weer voor je ziet, bijvoorbeeld als het stil is in de klas of als je net in bed ligt. Ook kan het zijn dat je schrikachtig en bang bent en bepaalde situaties vermijdt of je wil heel dicht bij je ouders zijn. Je zal misschien slecht slapen, vaak buik- of hoofdpijn hebben, je moeilijk kunnen concentreren op school, gauw boos zijn of erg verdrietig en somber. Op zich heeft iedereen die zo iets naars heeft meegemaakt dit soort klachten (posttraumatische stress klachten). Het kan echter zijn dat één of meerdere gebeurtenissen zo naar zijn geweest, dat deze problemen blijven bestaan of op een veel later tijdstip opeens heel heftig worden. In die gevallen is het belangrijk om te kiezen voor traumabehandeling.

Behandelmogelijkheden

Write Junior

Doelgroep: voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met PTSS van 4 t/m 25 jaar.

Writejunior is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Je bespreekt, samen met de therapeut, de nare gebeurtenis(sen) en kijkt hoe je je daarbij voelde, wat je dacht en deed. Samen met de therapeut schrijf je dit verhaal op de computer. Daardoor krijg je het gevoel van controle over je leven weer terug en verminderen of verdwijnen de problemen die je ervaart. Als het kind jonger dan 8 jaar is, gebruiken we tekeningen in plaats van de computer. We leggen ook uit wat een kind allemaal kan voelen, denken of doen als ze zoiets hebben meegemaakt, zodat het kind weet dat hij/zij niet de enige is die zoiets voelt, denkt of doet. Daarna gaat de therapeut samen met het kind het verhaal verder schrijven en kijken hoe het kind op een andere manier tegen de nare gebeurtenis aan kan kijken.

In sommige gevallen zijn ouders aanwezig bij het schrijven, in de meeste gevallen krijgen zij aparte gesprekken waarin bekeken wordt hoe zij het kind kunnen ondersteunen. Bij UvA minds wordt gebruik gemaakt van het protocol ‘’WRITEjunior’’ van Sacha Lucassen & Saskia van der Oord (2012).

Meer informatie? Kijk op: www.writejunior.nl

EMDR

Doelgroep: voor kinderen,  jongeren en jongvolwassenen van 4 t/m 25 jaar.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een behandeling waarbij de nare herinneringen anders in het geheugen worden opgeslagen. Door ze opnieuw op te slaan op een goede manier krijgt het kind er minder of geen last meer van. De therapeut laat je de nare gebeurtenis vertellen en staat dan stil bij het beeld dat je nog het akeligst vindt. Terwijl je je concentreert op dit beeld en wat ze erbij denken en voelen, wordt er nog iets anders van je gevraagd. Dat kan zijn: met je ogen de vingers van de therapeut volgen die voor je gezicht heen en weer bewegen, luisteren naar geluiden via de koptelefoon of met handen trommelen op de handen van de therapeut. Zo wordt de akelige gebeurtenis tijdelijk in de herinnering opgeroepen, maar daarna opnieuw opgeslagen op zo’n manier dat je er geen last meer van hebt. Het gevolg is dat de heftigheid van de herinneringen verandert en dat de PTSS-symptomen verdwijnen of verminderen.

Bij deze behandeling worden bij kinderen ook de ouders betrokken.

Meer informatie? Kijk op www.emdr.nl of klik hier voor een korte video uitleg!