ADHD

Heb jij moeite met concentreren?

Behandeling

ADHD

Als je AD(H)D hebt kan het zijn dat je je vaak druk of onrustig voelt, dingen doet zonder erbij na te denken, moeite hebt om je te concentreren of moeite hebt met plannen en organiseren, en hierdoor in de problemen komt op school, werk, thuis of op sociaal gebied. Er spelen ook vaak ADHD-gerelateerde klachten, zoals slecht slapen, moeilijk kunnen ontspannen, angst- of stemmingsklachten en stress. UvA minds biedt behandelingen waardoor je minder last hebt van ADHD-symptomen en de gevolgen ervan.

Behandelmogelijkheden

Psycho-educatie

Doelgroep: kinderen en jong volwassenen met AD(H)D tussen de 8 en 25 jaar
Psycho-educatie houdt in dat in één of twee gesprekken met ouders en kind samen uitleg wordt gegeven over de verschillende vormen van ADHD en de positieve en de lastige kanten daarvan. De psycho-educatie wordt geheel op maat gemaakt en voor het kind schriftelijk vastgelegd. Ook wordt bekeken welke kenmerken van ADHD ouders zelf herkennen. Bij jongeren  en jong volwassenen kan de psycho-educatie ook individueel (zonder ouders) gegeven worden.

Ouderbegeleiding

Doelgroep: ouders van kinderen met AD(H)D van 6 t/m 18 jaar
In ouderbegeleiding krijgen ouders handvatten om de ADHD-problematiek van hun kind aan te pakken. Ze ontwikkelen een duidelijke visie op wat ze wel en niet kunnen verwachten van hun kind, welke vaardigheden (executieve functies) extra getraind moeten worden en hoe deze training aan te pakken. Ook wordt aandacht besteed aan een betere onderlinge communicatie in het gezin en ouders leren te reflecteren op hun eigen rol als ouder en opvoeder. Het aantal bijeenkomsten varieert en hangt af van de vragen die ouders hebben. De geboden ouderbegeleiding is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

De PAINT-oudertraining

paint

Doelgroep: ouders van kinderen met gedragsproblemen in de thuissituatie van 2 t/m 11 jaar

Deze kortdurende gedragstherapeutische PAINT oudertraining heeft als doel de gedragsproblemen van het kind te reduceren en/of hanteerbaar te maken. Met gedragsproblemen bedoelen we bijvoorbeeld druk of impulsief gedrag, driftbuien, niet luisteren of agressief gedrag. Ouders leren in drie sessies (aangevuld met een eventuele boostersessie) technieken die hiervoor belangrijk zijn. Er wordt onder andere aandacht besteed aan hoe gedragsproblemen kunnen ontstaan en samen wordt er gewerkt aan een plan hoe ouders met de gedragsproblemen om kunnen gaan. De training is ontwikkeld in het kader van de PAINT-P (Psychosocial ADHD and Disruptive Behavior Interventions – Parent training) studie. Kijk voor meer informatie op www.paint-studies.nl.

Medicatie

Doelgroep: kinderen en jongeren met AD(H)D van 7 t/m 18 jaar
Uit nationale en internationale onderzoeken is bekend dat medicatie (oa. methylfenidaat) zeer effectief is in de bestrijding van symptomen van ADHD. Medicatie is dan ook de meest voorgeschreven behandelvorm bij AD(H)D. Onze psychiater of arts begeleidt het kind en de ouders met het opstarten en instellen van de medicatie. Daarna wordt dit overgedragen aan de huisarts.

Zelf plannen

Doelgroep: jongeren met AD(H)D  van 12 t/m 16 jaar
In de “Zelf plannen” behandeling gaat de jongere samen met een therapeut manieren leren om zijn/haar leven handig te plannen en organiseren. De jongere werkt met een werkboek en zal met de trainer allerlei opdrachten gaan maken om samen te kijken wat een handige manier is om te leren plannen. Voor de behandeling zal de jongere 8 weken lang, één keer per week naar UvA minds toe komen. Ouders hebben ook twee gesprekken met de trainer om te leren hoe ze de jongere erbij kunnen helpen. De behandeling helpt de jongere zelfstandiger te worden en is een vorm van cognitieve gedragstherapie.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie

Doelgroep:  Kinderen van 9 t/m 12 jaar en van 12 t/m 18 met AD(H)D en hun ouder(s): MYMind Mindfulness for kids ADHD

Jongvolwassenen (18 t/m 25 jaar) met AD(H)D en ADHD-gerelateerde klachten:  Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie voor Jongvolwassenen met ADHD

Mindfulness betekent: doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment. De MYMind Mindfulness for kids training en de Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie- training voor Jongvolwassenen zijn gebaseerd op een combinatie van Oosterse meditatietechnieken en Westerse kennis over stress, aandacht en executief functioneren en richten zich op het verbeteren van de concentratie en het vergroten van het inzicht in hoe met eigen problemen en klachten om te gaan. Daarnaast leren deelnemers minder kritisch, meer accepterend en vriendelijker voor zichzelf te zijn. Je leert op deze manier adequater om te gaan met stress, ongemak en tegenslagen.

Een op mindfulness gebaseerde cognitief gedragstherapeutische training verbetert de aandacht en concentratie en vermindert impulsiviteit, agressie en andere gedragsproblemen. Mindfulness helpt mensen op een kalme, onbevooroordeelde manier met de aandachtsproblemen, maar ook met andere problemen of klachten, om te gaan.

Elke bijeenkomst heeft een thema, zoals omgaan met gedachten, omgaan met stress en zelfzorg. In de training werken we met:

  • Aandachts- en concentratieoefeningen
  • Bewegingsoefeningen
  • Oefeningen ter vergroting van kalmte en vermindering van impulsiviteit
  • Uitwisselen van ervaringen in de groep
  • Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen. De werkzaamheid wordt mede bepaald door het dagelijks thuis oefenen van ongeveer een kwartier per dag met behulp van audio-opnames. Dit vraagt uiteraard een bereidheid en tijdsinvestering van de deelnemers.

De training voor kinderen en jongeren bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur per week en gelijktijdig een Mindful Parenting training van 1,5 uur voor de ouders.

De training voor jongvolwassenen bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week.

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT voor kids    
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 6 kinderen + ouders
Trainingsdata: nader te bepalen
Dag: nader te bepalen
Tijdstip:
Terugkomsessie:
Hoofdtrainer(s):  (kinderen) &   (ouders)

 

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT voor pubers 
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 6 kinderen + ouders
Trainingsdata: nader te bepalen
Dag: Dinsdag
Tijdstip: 15:30 uur
Terugkomsessie: nader te bepalen
Hoofdtrainer(s): Esther de Bruin en Nienke Keesenberg

 

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT voor jongvolwassenen
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 6
Trainingsdata: Nader te bepalen
Dag: Dinsdag
Tijdstip: 15:30 uur
Terugkomsessie: Nader te bepalen
Hoofdtrainer(s): Esther de Bruin en Nienke Keesenberg

Oudertraining voor ouders van kinderen met ADHD in de basisschoolleeftijd

Doelgroep: Ouders van kinderen tot 13 jaar met AD(H)D
In de Oudertraining voor ouders van kinderen met ADHD in de basisschoolleeftijd wordt psycho-educatie gegeven en leren ouders de omgeving te structureren, voorspelbaar te maken en hun verwachtingen en eisen aan te passen aan de mogelijkheden van het kind. Verder leren zij gewenst gedrag nadrukkelijk te belonen en ongewenst gedrag te negeren of er negatieve consequenties aan te verbinden. Met behulp van deze vaardigheden leren de ouders de omgeving van het kind zo in te richten dat hij minder last ondervindt van zijn beperkingen en beter aan de eisen kan voldoen die de omgeving aan hem stelt. Er ontstaat een positieve opvoedingsspiraal, waardoor gedragsproblemen afnemen. Het kind doet meer succeservaringen op, waardoor zijn zelfbeeld positiever wordt. Door de visie die de ouders op de problematiek van hun kind hebben ontwikkeld kunnen zij doordacht en rustig reageren op hun kind dit komt de ouder-kind relatie ten goede.

Doelstellingen:

  1. Ouders competenter maken in de omgang met kinderen met AD(H)D problematiek;
  2. Het vergroten van de kennis bij ouders over de oorzaken van AD(H)D bij kinderen en de principes en begrippen die ten grondslag liggen aan de sociale leergeschiedenis van dergelijk gedrag;
  3. Het verbeteren van concentratie, aandachtsspanne en verminderen van hyperactiviteit en impulsiviteit
  4. Het verbeteren van de verstandhouding binnen het gezin door de ouders te leren hoe zij hun kinderen meer positieve aandacht en beloningen kunnen geven: hoe zij duidelijke leiding, regels en aanwijzingen kunnen geven; hoe zij hun kinderen snel, eerlijk en oprecht kunnen straffen voor ongewenst gedrag; en hoe zij voorspelbaar kunnen zijn voor hun kinderen in hun opvoedkundig handelen;
  5. Ouders leren reflecteren op eigen rol in de aanpak van de AD(H)D problematiek en oog hebben voor hun mogelijk eigen AD(H)D kenmerken

De training bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week en vindt ’s avonds plaats.

Trainingsinformatie Oudertraining voor ouders van kinderen met ADHD in de basisschoolleeftijd
Trainingsdata: nader te bepalen
Aantal sessies: 6 sessies
Aantal deelnemers: maximaal 8 ouderparen
Dag: nader te bepalen
Tijdstip: nader te bepalen
Terugkomsessie: nader te bepalen
Hoofdtrainer(s): Silke de Klerk & Julia Spaargaren