Stemmingsproblemen

Heb jij vaak last van sombere of neerslachtige gevoelens?

Behandeling

Stemmingsproblemen

Als je een lange tijd sombere gevoelens hebt, kan dit veel invloed hebben op je dagelijks leven. Je hebt minder zin om leuke dingen te doen en sluit jezelf liever af van de buitenwereld. Ook kan het zijn dat je negatief denkt over jezelf en de wereld om je heen. Dit kan een belemmering vormen bij normale activiteiten zoals naar school gaan of met vrienden afspreken.  Bij UvA minds bieden we verschillende behandelingen aan om sombere gevoelens aan te pakken, zodat je weer plezier kan hebben in je dagelijks leven.

Behandelmogelijkheden

Cognitieve gedragstherapie

Doelgroep: kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar en jongvolwassenen t/m 23 jaar met een depressie.

Cognitieve Gedragstherapie houdt in dat je eerst onderzoekt welke factoren een rol spelen in het ontstaan en het in stand houden van je somberheidsklachten. Daarna ga je leren om je negatieve gedachten op te sporen, deze beïnvloeden en om te zetten in neutrale en positieve gedachten. Ook oefen je met stap voor stap weer actieve en leuke dingen doen om de negatieve spiraal te doorbreken. Daarnaast worden ontspanningsoefeningen geleerd en geleerd hoe problemen op te lossen. Naast cognitieve gedragstherapie is er bij jongeren onder de 18 altijd ouderbegeleiding.

Slim slapen

Doelgroep: kinderen en jongeren met slaapproblemen  van 8 t/m 17 jaar

Insomnia is goed te behandelen met de relatief korte behandeling SlimSlapen. Daarbij registreer je de eigen slaap en slaaptijden in een slaapdagboek, krijg je allerlei slaaptips om de slaap gezond te houden, leer je met behulp van een ontspanningsoefening het lichaam tot rust te brengen voor het slapen gaan, leer je hoe je kan omgaan met terugkerende gedachten of pieker-gedachten die je uit de slaap kunnen houden en krijg je op basis van het eigen slaappatroon optimale persoonlijke bedtijden die kunnen helpen om beter te slapen. Er wordt gebruik gemaakt van cognitief gedragstherapeutische technieken en ontspanningsoefeningen. Het aantal sessies het varieert tussen de 6 tot 8 bijeenkomsten. Ouders worden bij de behandeling betrokken middels ouderbegeleiding. De behandeling kan individueel gegeven worden, of in een groep.

Meer weten? Kijk op www.slimslapen.nl

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance en Commitment Therapie voor jongeren en jongvolwassenen met internaliserende klachten

Doelgroep: Jongeren van 15 tot 23 jaar met internaliserende klachten, zoals stress, angsten en depressie.

Inhoud: Mindfulness staat voor bewust zijn en wakker zijn voor het moment van nu. Door mindfulness word je bewuster van wat er in je geest en lichaam gebeurt. Van mindfulness weten we dat  bij stress, piekeren, angst, sombere gevoelens en slecht slapen effectief kan verbeteren.

Je krijgt de keuze hoe je op stress wilt reageren. Door het beoefenen van de technieken uit de training leer je beter contact te maken met je lichaam en jezelf tot rust te brengen waardoor je uit de stressmodus kan komen. Naast het stilstaan met mindfulness oefeningen draait ACT juist om actie. Waar wil je voor staan in het leven? Wat doet er echt toe voor jou? Je gebruikt in de training deze kernwaarden om je gedrag te veranderen als je dat wil.

Doelstelling: In deze training leer je je eigen binnenwereld beter kennen, je gevoelens, gedachten en lichamelijke signalen, en hier anders mee om te gaan. Ook leer je om te gaan met (lastige) emoties en gedachten, met conflicten (ook met jezelf!), teleurstellingen en beter te ontspannen, zodat je lekkerder in je vel zit. Ook trainen we door meditatie en yoga de “aandachtsspier” waardoor je je beter kunt concentreren en efficiënter kunt leren. Veel mensen slapen ook beter door deze oefeningen.

Opbouw: De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst 8 weken na afloop. Verwacht wordt dat je elke dag ongeveer 20 minuten oefent.

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT en ACT voor jongeren en jongvolwassenen
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 12 jongeren en jongvolwassenen
Data: 1 november; 7 november; 14 november; 21 november; 28 november; 5 december; 12 december en 19 december
Dag: Dinsdag en éénmalig woensdag (1 november)
Tijdstip: 15:00 – 17:00
Terugkomsessie: Dinsdag 6 februari 2024
Hoofdtrainer(s): Jessica Bon en Esther de Bruin

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance en Commitment Therapie met stress, angst of depressie

Doelgroep: Jongvolwassenen t/m 23 jaar die door verschillende oorzaken van buiten (hoog levensritme, studie/werkstress, relatiestress), of van binnen (perfectionisme, hoge eisen stellen, onzekerheden), meer stress ervaren dan nodig is en op den duur ongezond is. Er is sprake van stress en stressgerelateerde klachten zoals slecht slapen, moeilijk kunnen ontspannen, angsten, gespannen spieren, continu gejaagd zijn, of somberheid.

Inhoud: Mindfulness staat voor bewust zijn en wakker zijn voor het moment van nu. Door mindfulness word je bewuster van wat er in je geest en lichaam gebeurt. Van mindfulness, yoga en actief bewegen weten we dat het goed werkt bij stress, piekeren, angst, sombere gevoelens en slecht slapen.

Door het beoefenen van mindfulnesstechnieken leer je je bewust te worden van de stress in je leven en de invloed hiervan, kun je inzicht en vaardigheden ontwikkelen om adequater met stress om te gaan. Je krijgt de keuze hoe je op stress wilt reageren. Door het beoefenen van de technieken uit de training leer je beter contact te maken met je lichaam en jezelf tot rust te brengen waardoor je uit de stressmodus kan komen. Dit zorgt er voor dat je hersenen niet de snelle route gebruiken en je niet meer in de beperkte actiemogelijkheden zit van het vechten, vluchten of verstarren.

Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT) geeft jongvolwassenen handvatten hoe op een gezonde manier met stress om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat mindfulness positieve effecten laat zien op het verminderen van stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Verder zijn er positieve effecten aangetoond op ontspanning, concentratie en algeheel welbevinden.

Doelstelling: In de mindfulness based cognitieve gedragstherapie leer je meditaties in verschillende vormen en hoe deze toegepast kunnen worden in ons dagelijks leven. Je leert je eigen binnenwereld beter kennen, je gevoelens, gedachten en lichamelijke signalen, en hier anders mee om te gaan. Ook leer je om te gaan met (lastige) emoties en gedachten, met conflicten (ook met jezelf!), teleurstellingen en beter te ontspannen, zodat je lekkerder in je vel zit. In deze training leer je hoe stress je, zowel lichamelijk, als psychisch beïnvloedt en hoe je hier soms inadequate reactiepatronen op hebt ontwikkeld. Je ontwikkelt een groter bewustzijn, waardoor verandering mogelijk is.

Opbouw: De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten geboden van 2,5 uur, een stiltedag en een follow up bijeenkomst. Elke bijeenkomst bestaat uit een gedeelte theorie, meditatie en/ of yoga oefeningen en uitwisseling van ervaringen. Thema’s zoals omgaan met gedachten, omgaan met stress en zelfzorg worden hierin behandeld. Aan de deelnemers wordt gevraagd ook thuis, ongeveer een half uur per dag, te oefenen. Deelnemers ontvangen een werkboek en audio opnames, zodat zij thuis goed ondersteund worden in het oefenen.

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT en ACT voor jongvolwassenen
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 6 jongvolwassenen
Trainingsdata: Nader te bepalen
Dag: Nader te bepalen
Tijdstip: Nader te bepalen
Terugkomsessie: Nader te bepalen
Hoofdtrainer(s): Nader te bepalen