Depressie

Heb jij vaak last van sombere of neerslachtige gevoelens?

Behandeling

Depressie

Als je een lange tijd sombere gevoelens hebt, kan dit veel invloed hebben op je dagelijks leven. Je hebt minder zin om leuke dingen te doen en sluit jezelf liever af van de buitenwereld. Ook kan het zijn dat je negatief denkt over jezelf en de wereld om je heen. Dit kan een belemmering vormen bij normale activiteiten zoals naar school gaan of met vrienden afspreken.  Bij UvA minds bieden we verschillende behandelingen aan om sombere gevoelens aan te pakken, zodat je weer plezier kan hebben in je dagelijks leven.

Behandelmogelijkheden

Cognitieve gedragstherapie

Doelgroep: kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar en jongvolwassenen t/m 25 jaar met een depressie.

Cognitieve Gedragstherapie houdt in dat je eerst onderzoekt welke factoren een rol spelen in het ontstaan en het in stand houden van je somberheidsklachten. Daarna ga je leren om je negatieve gedachten op te sporen, deze beïnvloeden en om te zetten in neutrale en positieve gedachten. Ook oefen je met stap voor stap weer actieve en leuke dingen doen om de negatieve spiraal te doorbreken. Daarnaast worden ontspanningsoefeningen geleerd en geleerd hoe problemen op te lossen. Naast cognitieve gedragstherapie is er bij jongeren onder de 18 altijd ouderbegeleiding.

COMET Zelfbeeldtraining

Doelgroep: kinderen en jongeren van 8 t/m 18 jaar met een laag zelfbeeld, jongvolwassenen t/m 25 jaar met een laag zelfbeeld.

Deze training die ontwikkeld is om een positiever zelfbeeld te ontwikkelen heet Competitive Memory Training. De COMET training is een cognitief gedragstherapeutische behandeltechniek, waarbij je leert om positiever naar jezelf en de wereld te kijken. Samen met de therapeut wordt gewerkt aan het zelfbeeld aan de hand van een aantrekkelijk werkboek met vele opdrachten. Door herhaaldelijk positieve en motiverende gedachten op te roepen, worden deze toegankelijker gemaakt waardoor je vaker en gemakkelijker op een bekrachtigende wijze met jezelf omgaat. Hiervoor wordt gewerkt met imaginatie, zelfspraak, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en muziek. Uiteindelijk worden deze inmiddels meer toegankelijke positieve gedachten geassocieerd met situaties die normaal gesproken juist negatieve gedachten oproepen. Om zo ook tijdens minder leuke situaties, aan de hand van de beoefende technieken, een positief zelfbeeld te behouden. 

De training wordt bij UvA minds individueel (7 sessies) aangeboden en we werken met het werkboek ”Zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren” (2014) door Marije Kuin & Paulien Peters.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie voor jongeren met internaliserende klachten

Doelgroep: Jongeren van 15 tot 20 jaar met internaliserende klachten, zoals stress, angsten en depressie.

Inhoud: Mindfulness staat voor bewust zijn en wakker zijn voor het moment van nu. Door mindfulness word je bewuster van wat er in je geest en lichaam gebeurt. Van mindfulness, yoga en actief bewegen weten we dat het goed werkt bij stress, piekeren, angst, sombere gevoelens en slecht slapen.

Door het beoefenen van mindfulnesstechnieken leer je je bewust te worden van de stress in je leven en de invloed hiervan, kun je inzicht en vaardigheden ontwikkelen om adequater met stress om te gaan. Je krijgt de keuze hoe je op stress wilt reageren. Door het beoefenen van de technieken uit de training leer je beter contact te maken met je lichaam en jezelf tot rust te brengen waardoor je uit de stressmodus kan komen. Dit zorgt er voor dat je hersenen niet de snelle route gebruiken en je niet meer in de beperkte actiemogelijkheden zit van het vechten, vluchten of verstarren.

Doelstelling: In deze training leer je je eigen binnenwereld beter kennen, je gevoelens, gedachten en lichamelijke signalen, en hier anders mee om te gaan. Ook leer je om te gaan met (lastige) emoties en gedachten, met conflicten (ook met jezelf!), teleurstellingen en beter te ontspannen, zodat je lekkerder in je vel zit. Ook trainen we door meditatie en yoga de “aandachtsspier” waardoor je je beter kunt concentreren en efficiënter kunt leren. Veel mensen slapen ook beter door deze oefeningen.

Opbouw: De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst 8 weken na afloop. De training bestaat uit een half uur Bewust en Actief Bewegen (buiten), een half uur ontspannende, aandachtige Yoga en een uur mindfulness.  Verwacht wordt dat je elke dag ongeveer 20 minuten oefent. Aan deze training zit een onderzoek verbonden waar deelnemers voor benaderd zullen worden.

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT voor jongeren  
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 12
Data: In het voorjaar
Dag: Dinsdag
Tijdstip: 15:30 uur
Terugkomsessie: Nader te bepalen
Hoofdtrainer(s): Esther de Bruin en Nienke Keesenberg

 

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie voor jongvolwassenen met stress, angst of depressie

Doelgroep: Jongvolwassenen t/m 25 jaar die door verschillende oorzaken van buiten (hoog levensritme, studie/werkstress, relatiestress), of van binnen (perfectionisme, hoge eisen stellen, onzekerheden), meer stress ervaren dan nodig is en op den duur ongezond is. Er is sprake van stress en stressgerelateerde klachten zoals slecht slapen, moeilijk kunnen ontspannen, angsten, gespannen spieren, continu gejaagd zijn, of somberheid.

Inhoud: Mindfulness staat voor bewust zijn en wakker zijn voor het moment van nu. Door mindfulness word je bewuster van wat er in je geest en lichaam gebeurt. Van mindfulness, yoga en actief bewegen weten we dat het goed werkt bij stress, piekeren, angst, sombere gevoelens en slecht slapen.

Door het beoefenen van mindfulnesstechnieken leer je je bewust te worden van de stress in je leven en de invloed hiervan, kun je inzicht en vaardigheden ontwikkelen om adequater met stress om te gaan. Je krijgt de keuze hoe je op stress wilt reageren. Door het beoefenen van de technieken uit de training leer je beter contact te maken met je lichaam en jezelf tot rust te brengen waardoor je uit de stressmodus kan komen. Dit zorgt er voor dat je hersenen niet de snelle route gebruiken en je niet meer in de beperkte actiemogelijkheden zit van het vechten, vluchten of verstarren.

Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT) geeft jongvolwassenen handvatten hoe op een gezonde manier met stress om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat mindfulness positieve effecten laat zien op het verminderen van stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Verder zijn er positieve effecten aangetoond op ontspanning, concentratie en algeheel welbevinden.

Doelstelling: In de mindfulness based cognitieve gedragstherapie leer je meditaties in verschillende vormen en hoe deze toegepast kunnen worden in ons dagelijks leven. Je leert je eigen binnenwereld beter kennen, je gevoelens, gedachten en lichamelijke signalen, en hier anders mee om te gaan. Ook leer je om te gaan met (lastige) emoties en gedachten, met conflicten (ook met jezelf!), teleurstellingen en beter te ontspannen, zodat je lekkerder in je vel zit. In deze training leer je hoe stress je, zowel lichamelijk, als psychisch beïnvloedt en hoe je hier soms inadequate reactiepatronen op hebt ontwikkeld. Je ontwikkelt een groter bewustzijn, waardoor verandering mogelijk is.

Opbouw: De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten geboden van 2,5 uur, een stiltedag en een follow up bijeenkomst. Elke bijeenkomst bestaat uit een gedeelte theorie, meditatie en/ of yoga oefeningen en uitwisseling van ervaringen. Thema’s zoals omgaan met gedachten, omgaan met stress en zelfzorg worden hierin behandeld. Aan de deelnemers wordt gevraagd ook thuis, ongeveer een half uur per dag, te oefenen. Deelnemers ontvangen een werkboek en audio opnames, zodat zij thuis goed ondersteund worden in het oefenen.

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT voor jongvolwassenen 
Aantal sessies: 8 sessies
Aantal deelnemers: 6-12
Data: In het voorjaar
Dag: Dinsdag
Tijdstip: 15:30 uur
Terugkomsessie: Nader te bepalen
Hoofdtrainer(s): Esther de Bruin en Nienke Keesenberg