Opvoedings - gezinsproblemen

Behandeling

Opvoedings- en/of gezinsproblemen

Elk gezin heeft wel eens problemen. Wanneer het (voor langere tijd) niet goed gaat in je gezin kun je, ondanks ieders goede bedoelingen, ervaren dat je met elkaar vastraakt in negatieve patronen en moeite hebt om deze te doorbreken. Iedereen heeft immers zijn eigen manier van communiceren en kijkt door zijn of haar eigen bril naar de problemen. Vaak begrijpen de gezinsleden elkaar niet meer en dat levert meer spanningen op, waardoor het nog moeilijker wordt om contact te hebben met elkaar, je elkaar uit de weg gaat of er veel ruzie ontstaat. Om samen deze problemen op te lossen is goed contact en goede communicatie binnen het gezin belangrijk, zodat de gezinsleden elkaar weer goed kunnen begrijpen.

Wanneer je als ouders veel spanningen in het gezin meemaakt, met elkaar als ouders of tussen ouder en kind, kan dit ervoor zorgen dat je gedurende langere tijd een verhoogde mate van (opvoed-)stress ervaart. Vaak spelen er bij het ontstaan van deze stress meerdere factoren mee en maakt dit het daarom tevens ingewikkelder om zelf een oplossing te vinden om deze stress te verminderen. Wanneer er een verhoogde mate van stress wordt ervaren, kan dit een negatieve invloed hebben op de opvoedingskwaliteit en het risico op ruzies en escalaties vergroten.

Behandelmogelijkheden

Systeemtherapie  

Doelgroep: Ouders of gezinnen die zorgen hebben rondom de onderlinge communicatie tussen de gezinsleden, vastlopen in nieuwe levensfasen, of moeten omgaan met psychische klachten van een of meerdere gezinsleden.

UvA minds biedt systeemtherapie voor het gezin, gericht op het verbeteren van de relaties  door de onderlinge communicatie te verbeteren, het vergroten van het wederzijds begrip, het beter begrijpen van elkaars behoeften en het versterken van de verbinding tussen de gezinsleden. Systeemtherapie wordt op maat gegeven, afgestemd op de behoefte en hulpvraag van het gezin, en soms als aanvulling op een andere behandeling.

Mindful Parenting voor ouder(s)/opvoeder(s) met stress rondom ouder-kind interactieproblemen

Doelgroep: Ouders van kinderen en jongeren die veel stress ervaren bij de opvoeding, bijvoorbeeld doordat het kind extra aandacht en/of zorg nodig heeft. Er moet sprake zijn van een DSM-classificatie bij de ouder en/of het kind.

Deze intensieve training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur per week. Daarbij krijgt u opdrachten waar u iedere dag ongeveer drie kwartier mee bezig zult zijn. Mindfulness training is ontwikkeld door Jon Kabat Zinn en is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress en meditatietechnieken. We werken vooral vanuit het concept ‘mindfulness’ hetgeen betekent: doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment. Het programma (Bögels & Restifo, 2012) bestaat enerzijds uit psycho-educatie over het effect van stress op de opvoeding en anderzijds uit oefeningen in aandachtig ouderschap.

In deze training doet u het volgende:

 • Begeleide aandachts- en concentratieoefeningen;
 • Bewegingsoefeningen;
 • Oefeningen om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten;
 • Uitwisselen van ervaringen in de groep;
 • Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen (1 uur per dag!)

Doelstelling: Door het volgen van Mindful Parenting leert u uw eigen rol in de opvoeding van de kinderen te onderzoeken en te vernieuwen. Hierdoor ontwikkelt u een buffer tegen stressvolle opvoedingssituaties en brengt u kalmte in uw gezin. U leert goed voor uzelf te zorgen, de basis van goed ouderschap. U leert op een onbevooroordeelde manier met eventuele problemen van uw kind om te gaan en acceptatie en mededogen in uw opvoeding te brengen.

Trainingsinformatie Mindful Parenting
Aantal sessies: 8 sessies + 1 evaluatiesessie na 8 weken + stiltedag
Aantal deelnemers: 10 tot 14 deelnemers
Data: N.t.b.
Dag: N.t.b.
Terugkomsessie: N.t.b.
Hoofdtrainer(s): N.t.b.
Extra kosten: € 20,- (werkboek ‘Mindful Ouderschap’)

 

Mindful met je peuter voor ouder(s)/opvoeder(s) met (postnatale) stressklachten en/of regulatieproblemen bij hun kind

Doelgroep: Moeders met peuter in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar die stress ervaren in het moederschap en/of een peuter hebben met veel problemen. Er moet sprake zijn van een DSM-classificatie bij de moeder en/of de peuter. 

Deze training bestaat uit 9 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week (inclusief een pauze), en een terugkombijeenkomst 9 weken na het einde van de training. De eerste vier sessies zijn zonder de peuters. In deze eerste vier sessies is er voldoende rust om te leren mediteren en theorie over mindfulness te leren. In de daaropvolgende vijf sessies zijn de peuters wel aanwezig, en leren de moeder mindfulness toepassen in relatie tot hun peuter. Daarbij staan een aantal vragen centraal: hoe kan ik mijn aandacht in het hier-en-nu houden, zonder afgeleid te worden door gedachten over verleden of zorgen over de toekomst? Hoe kan ik blijven opmerken hoe het met mijzelf is als ik met mijn peuter samen ben, en goed voor mezelf zorgen? Hoe kan ik aandachtiger worden voor mijn peuter?

Mindfulness training is ontwikkeld door Jon Kabat Zinn en is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress en Oosterse meditatietechnieken. Mindfulness training is een aandachttraining waarbij u leert om doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment.

In de training doet u het volgende:

 • Meditatie oefeningen;
 • Oefeningen gericht op het omgaan met stress;
 • Oefeningen gericht op het contact met uw kindje;
 • Uitwisselen van ervaringen in de groep;
 • Oefeningen en opdrachten voor thuis zodat het geleerde zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in het dagelijks leven.

Doelstelling: Voor moeders die een dreumes of peuter hebben, kan Mindful Parenting helpen om een nieuwe balans te vinden in de opvoeding van uw peuter. Het krijgen van een baby vergt een enorme aanpassing, maar de overgang van baby naar peuter vraagt ook weer nieuwe vaardigheden en kan voor andere vormen van stress zorgen. Bijvoorbeeld als juw peuter zijn eigen voorkeuren en ideeën gaat ontwikkelen (en niet zomaar meer meegaat in datgene waarvan u als ouder vindt dat het het beste is), of als hij heftige emoties laat zien. In deze training leert u mindfulness toepassen op stressvolle momenten en leert u om naast het zorgen voor je kind, ook goed voor uzelf te zorgen. Tenslotte kan Mindful Parenting helpen bij het verbeteren van het contact en de band met uw peuter.

Trainingsinformatie Mindful met je peuter
Trainingsdata online (09:30-10:30): N.t.b. – voor meer informatie: epotharst@uvaminds.nl
Trainingsdata op locatie (10:00-12:00): N.t.b.
Aantal sessies: 9 sessies
Aantal deelnemers: Moeders en hun peuter
Dag: N.t.b.
Terugkomsessie:- N.t.b.
Hoofdtrainer(s): N.t.b.
Extra kosten: € 15,- (werkboek)

 

Klik hier voor video’s over mindfulness. 

Mindful met je baby voor ouder(s)/opvoeder(s) met (postnatale) stressklachten en/of regulatieproblemen bij hun kind

Doelgroep: Moeders met een baby of dreumes in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar die stress ervaren in het moederschap en/of een baby hebben met veel problemen. Er moet sprake zijn van een DSM-classificatie bij de moeder en/of de baby.

Deze training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur per week (inclusief een pauze), en een terugkombijeenkomst 8 weken na het einde van de training. Bij 7 van de 9 sessies zullen zowel de moeders als hun baby’s en dreumesen aanwezig zijn, zodat de moeders de mindfulness vaardigheden leren toepassen in de situatie waarin ze het nodig hebben, namelijk in het contact met hun baby.

Mindfulness training is ontwikkeld door Jon Kabat Zinn en is gebaseerd op een combinatie van Westerse kennis over stress en Oosterse meditatietechnieken. Mindfulness training is een aandachttraining waarbij u leert om doelbewust aandacht geven, zonder oordeel, in het huidige moment.

In de training doet u het volgende:

 • Meditatie oefeningen;
 • Oefeningen gericht op het omgaan met stress;
 • Oefeningen gericht op het contact met uw kindje;
 • Uitwisselen van ervaringen in de groep;
 • Oefeningen en opdrachten voor thuis zodat het geleerde zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in het dagelijks leven.

Doelstelling: Mindful met je baby is een Mindful Parenting training die moeders met een baby kan helpen om een nieuwe balans te brengen in hun leven na de enorme verandering die een nieuwe baby met zich meebrengt. Moeders leren om op kalme, onbevooroordeelde manier voor hun baby te zorgen, en opmerkzaam te zijn voor hun signalen, zodat zij daar sensitief op in kunnen spelen. Daarnaast helpt Mindful met je baby om beter om te gaan met verschillende vormen van stress waar jonge moeders mee te maken kunnen krijgen, zoals stress rondom het gezondheidsklachten, slapen of huilen van de baby. Tijdens de Mindful met je baby training leren moeders de vaardigheden om hun stress te reguleren, op een vriendelijke manier aandachtig te zijn met zichzelf en hun baby, en goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor zijn zij weer voldoende emotioneel beschikbaar voor hun baby zijn en kunnen zij de baby een veilige basis geven.

Trainingsinformatie Mindful met je baby                                                                                       
Trainingsdata: N.t.b. – voor meer informatie: epotharst@uvaminds.nl
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 2 keer alleen moeders (1e & 5e sessie), de overige sessies met uw baby
Dag: N.t.b.
Tijdstip: N.t.b.
Terugkomsessie: N.t.b.
Hoofdtrainer(s): N.t.b.
Extra kosten: N.t.b.

 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan onderzoek naar de effectiviteit van de training Mindful met je baby? klik dan hier.  

Klik hier voor video’s over mindfulness.