Angstproblemen

Ben jij vaak bang?

Behandeling

Angstproblemen

Angst is een emotie die bij het leven hoort en ons beschermt tegen allerlei gevaar. Sommige kinderen, jongeren en volwassenen zijn echter erg vaak, en soms overdreven, bang. Sommigen zijn ook bang voor dingen die eigenlijk niet echt gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld voor wat anderen van je denken, spinnen, voor een groep te spreken, om alleen thuis te zijn, voor honden, om vrienden te maken, voor het donker, voor wat er allemaal mis zou kunnen gaan, voor hardop praten met anderen (selectief mutisme) enzovoort. Je probeert zoveel mogelijk te vermijden waar je bang voor bent, waardoor je niet leert dat je het aankunt. Soms is de angst zo groot, dat de angst je verlamt, en dat je paniekgevoelens ervaart. Als je hier veel last van hebt en dit ervoor zorgt dat je leven minder leuk en makkelijk is, spreken we over een angststoornis. Je kunt behoorlijk somber worden van je angst, weinig zelfvertrouwen voelen en vermoeid en prikkelbaar raken.

Behandelmogelijkheden

Korte intensieve therapie (KiBa onderzoek)

Doelgroep: kinderen van 7 t/m 14 jaar met een specifieke angst

In deze korte intensieve therapie vormen de kinderen een team met hun therapeut om hun angst te overwinnen. Uw kind leert veel over de situaties waar hij/zij bang voor is en leert beter met deze angst om te gaan. Stap voor stap oefenen de kinderen met het overwinnen van hun angst en het de baas worden van moeilijke informatie. Lees hier meer over het KiBa onderzoek.

Cognitieve gedragstherapie

Doelgroep: kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een angststoornis van 8 t/m 23 jaar.

In de therapie krijg je uitleg over wat angst is (psycho-educatie) en hoe het kan ontstaan. Daarna leer je kritisch kijken naar je gedachten, en leer je jouw gedachten uit te dagen. Vervolgens leer je ontspanningsoefeningen en ander helpend gedrag zodat je daarna oefeningen aankunt om stap voor stap je angsten te overwinnen.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar maken wij gebruik van het cognitief gedragstherapeutisch protocol ‘’Denken + Doen= Durven’’ (2008) door prof. Dr.  S. Bögels, aangevuld en aangepast met de laatste inzichten in de werkzame factoren van de cognitieve gedragstherapie. De behandeling bestaat doorgaans uit 12 sessies en ook ouders zullen enkele gesprekken krijgen gericht op hoe zij het kind kunnen ondersteunen in het overwinnen van de angsten.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance en Commitment Therapie voor jongeren en jongvolwassenen met internaliserende klachten

Doelgroep: Jongeren van 15 tot 23 jaar met internaliserende klachten, zoals stress, angsten en depressie.

Inhoud: Mindfulness staat voor bewust zijn en wakker zijn voor het moment van nu. Door mindfulness word je bewuster van wat er in je geest en lichaam gebeurt. Van mindfulness weten we dat  bij stress, piekeren, angst, sombere gevoelens en slecht slapen effectief kan verbeteren.

Je krijgt de keuze hoe je op stress wilt reageren. Door het beoefenen van de technieken uit de training leer je beter contact te maken met je lichaam en jezelf tot rust te brengen waardoor je uit de stressmodus kan komen. Naast het stilstaan met mindfulness oefeningen draait ACT juist om actie. Waar wil je voor staan in het leven? Wat doet er echt toe voor jou? Je gebruikt in de training deze kernwaarden om je gedrag te veranderen als je dat wil.

Doelstelling: In deze training leer je je eigen binnenwereld beter kennen, je gevoelens, gedachten en lichamelijke signalen, en hier anders mee om te gaan. Ook leer je om te gaan met (lastige) emoties en gedachten, met conflicten (ook met jezelf!), teleurstellingen en beter te ontspannen, zodat je lekkerder in je vel zit. Ook trainen we door meditatie en yoga de “aandachtsspier” waardoor je je beter kunt concentreren en efficiënter kunt leren. Veel mensen slapen ook beter door deze oefeningen.

Opbouw: De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst 8 weken na afloop. Verwacht wordt dat je elke dag ongeveer 20 minuten oefent.

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT en ACT voor jongeren en jongvolwassenen
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 12 jongeren en jongvolwassenen
Data: 1 november; 7 november; 14 november; 21 november; 28 november; 5 december; 12 december en 19 december
Dag: Dinsdag en éénmalig woensdag (1 november)
Tijdstip: 15:00 – 17:00
Terugkomsessie: Dinsdag 6 februari 2024
Hoofdtrainer(s): Jessica Bon en Esther de Bruin

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie en Acceptance en Commitment Therapie met stress, angst of depressie

Doelgroep: Jongvolwassenen t/m 23 jaar die door verschillende oorzaken van buiten (hoog levensritme, studie/werkstress, relatiestress), of van binnen (perfectionisme, hoge eisen stellen, onzekerheden), meer stress ervaren dan nodig is en op den duur ongezond is. Er is sprake van stress en stressgerelateerde klachten zoals slecht slapen, moeilijk kunnen ontspannen, angsten, gespannen spieren, continu gejaagd zijn, of somberheid.

Inhoud: Mindfulness staat voor bewust zijn en wakker zijn voor het moment van nu. Door mindfulness word je bewuster van wat er in je geest en lichaam gebeurt. Van mindfulness, yoga en actief bewegen weten we dat het goed werkt bij stress, piekeren, angst, sombere gevoelens en slecht slapen.

Door het beoefenen van mindfulnesstechnieken leer je je bewust te worden van de stress in je leven en de invloed hiervan, kun je inzicht en vaardigheden ontwikkelen om adequater met stress om te gaan. Je krijgt de keuze hoe je op stress wilt reageren. Door het beoefenen van de technieken uit de training leer je beter contact te maken met je lichaam en jezelf tot rust te brengen waardoor je uit de stressmodus kan komen. Dit zorgt er voor dat je hersenen niet de snelle route gebruiken en je niet meer in de beperkte actiemogelijkheden zit van het vechten, vluchten of verstarren.

Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT) geeft jongvolwassenen handvatten hoe op een gezonde manier met stress om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat mindfulness positieve effecten laat zien op het verminderen van stress, vermoeidheid, angst en somberheid. Verder zijn er positieve effecten aangetoond op ontspanning, concentratie en algeheel welbevinden.

Doelstelling: In de mindfulness based cognitieve gedragstherapie leer je meditaties in verschillende vormen en hoe deze toegepast kunnen worden in ons dagelijks leven. Je leert je eigen binnenwereld beter kennen, je gevoelens, gedachten en lichamelijke signalen, en hier anders mee om te gaan. Ook leer je om te gaan met (lastige) emoties en gedachten, met conflicten (ook met jezelf!), teleurstellingen en beter te ontspannen, zodat je lekkerder in je vel zit. In deze training leer je hoe stress je, zowel lichamelijk, als psychisch beïnvloedt en hoe je hier soms inadequate reactiepatronen op hebt ontwikkeld. Je ontwikkelt een groter bewustzijn, waardoor verandering mogelijk is.

Opbouw: De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten geboden van 2,5 uur, een stiltedag en een follow up bijeenkomst. Elke bijeenkomst bestaat uit een gedeelte theorie, meditatie en/ of yoga oefeningen en uitwisseling van ervaringen. Thema’s zoals omgaan met gedachten, omgaan met stress en zelfzorg worden hierin behandeld. Aan de deelnemers wordt gevraagd ook thuis, ongeveer een half uur per dag, te oefenen. Deelnemers ontvangen een werkboek en audio opnames, zodat zij thuis goed ondersteund worden in het oefenen.

Trainingsinformatie Mindfulness based CGT en ACT voor jongvolwassenen
Aantal sessies: 8 sessies + 1 terugkomsessie
Aantal deelnemers: 6 jongvolwassenen
Trainingsdata: Nader te bepalen
Dag: Nader te bepalen
Tijdstip: Nader te bepalen
Terugkomsessie: Nader te bepalen
Hoofdtrainer(s): Nader te bepalen