Autisme spectrum stoornis

Heb jij autisme? Hoe kan je omgaan met autisme?

Behandeling

Autisme spectrum stoornis

Als je (een vorm van) autisme (ASS) hebt, is het vaak moeilijk om op een goede manier contact te maken met iemand anders. Ook is het soms lastig om precies te begrijpen wat de ander bedoelt, om dingen te ondernemen die nieuw of onduidelijk voor je zijn en kost het extra veel tijd en energie om prikkels te verwerken. Gevolgen hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn; overmatige stress, conflicten, problemen op school of werk, angsten en somberheid.

Behandelmogelijkheden

Psycho-educatie

Doelgroep: kinderen en jongvolwassenen met ASS van 8 t/m 25 jaar

Psycho-educatie houdt in dat in één of twee gesprekken met ouders en kind samen of met de jongvolwassene uitleg wordt gegeven over de verschillende vormen van ASS en de positieve en de lastige kanten en gevolgen daarvan. De psycho-educatie wordt geheel op maat gemaakt en schriftelijk vastgelegd zodat het kind en de ouders het thuis terug kunnen lezen. Ook wordt bekeken welke kenmerken van ASS ouders zelf herkennen. Bij jongeren kan de psycho-educatie ook individueel (zonder ouders) gegeven worden.

Oudertraining voor ouder(s)/opvoeder(s) van kinderen met (kenmerken van) Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Doelgroep: Ouders van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar bekend met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Gedrag van iemand met autisme is lang niet altijd goed te begrijpen. In de oudertraining ASS wordt psycho-educatie gegeven over een autisme spectrum stoornis, met als doel om de kennis over autisme van ouders te vergroten. Er zal aandacht besteed worden aan de verschillende verstoringen die in het brein van iemand met autisme kunnen optreden en hoe deze verstoringen het dagelijks functioneren kunnen beïnvloeden. Op deze manier wordt het gedrag van kinderen met autisme beter te begrijpen. Daarnaast zal kort worden stilgestaan bij de aanpak voor kinderen met ASS.

Trainingsinformatie voor de oudertraining ASS
Trainingsdata: 4 september; 11 september; 18 september; 25 september
Aantal sessies: 4 sessies via Zoom
Aantal deelnemers: Maximaal 8 ouderparen
Dag: Woensdag
Tijdstip: 09:30 – 11:30
Terugkomsessie: N.t.b.
Hoofdtrainer(s): Anna Ver Loren van Themaat en Madelief Bosse

Ouderbegeleiding

Doelgroep: ouders van kinderen met ASS van 6 t/m 18 jaar

In deze behandeling leren ouders handvatten om de ASS-problematiek van hun kind aan te pakken. Ze krijgen een duidelijke visie op wat ze wel en niet kunnen verwachten van hun kind, welke vaardigheden (executieve functies) extra getraind moeten worden en hoe deze training aan te pakken. Ook wordt aandacht besteed aan een betere onderlinge communicatie in het gezin en ouders leren te reflecteren op hun eigen rol als ouder en opvoeder. Het aantal sessies varieert en hangt af van de vragen die ouders hebben.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie

Mindfulnessgroepstraining voor jongeren en hun ouder(s)/opvoeder(s) met (kenmerken van) Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Doelgroep: Jongeren van 13 t/m 20 jaar met ASS en hun ouders

De Mindfulness training is een cognitief gedragstherapeutische aandachttraining die gebaseerd is op een combinatie van Westerse kennis over stress en meditatietechnieken. In de training leer je om doelbewust aandacht te geven, zonder oordeel, in het huidige moment. Mindfulness versterkt de aandacht en concentratie, vermindert stress, leidt tot meer rust in je hoofd, minder afgeleid raken, minder piekeren of vastzitten in gedachtepatronen, beter slapen en rustiger reageren bij boosheid bij kinderen en jongeren met autisme. Tevens helpt het de ouders om op een kalme, onbevooroordeelde manier met problemen of lastigheden van hun kinderen om te gaan, en acceptatie en mededogen in de opvoeding te brengen. Bovendien leren ouders hoe zij de mindfulness training van hun kind kunnen ondersteunen en belonen en kunnen sommige oefeningen uit deze training gezamenlijk worden gedaan.

In de training wordt aandacht besteed aan het volgende:

  • Aandachts- en concentratieoefeningen
  • Bewegingsoefeningen
  • Oefeningen ter vergroting van kalmte en vermindering van stress, overprikkeling, angst en frustratie in het dagelijks leven.
  • Uitwisselen van ervaringen in de groep
  • Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen.

De training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur per week voor de jongeren en gelijktijdig een Mindful Parenting training voor de ouders.

Trainingsinformatie MYMind Mindfulness for jongeren ASS
Trainingsdata: N.t.b.
Aantal sessies: 8 sessies + 1 evaluatiesessie na 8 weken
Aantal deelnemers: 6 jongeren en hun ouders
Data: N.t.b.
Dag: N.t.b.
Tijdstip: N.t.b.
Terugkomsessie: N.t.b.
Hoofdtrainer(s): N.t.b.

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen met problemen in hun sociale vaardigheden

Doelgroep:  kinderen in de bovenbouw van de basisschool in de leeftijd 8  t/m 11 jaar. De training is geschikt voor kinderen die negatieve ervaringen hebben gehad met leeftijdsgenootjes of weinig zelfvertrouwen hebben. Soms zijn deze kinderen ooit gepest of buitengesloten, hebben ze zelf gepest, hebben ze weinig vrienden of vinden ze het moeilijk vrienden te behouden, durven ze niet goed voor zichzelf op te komen of gedragen ze zich juist te agressief of te grappig.

Voorafgaand aan de training wordt tijdens een voorgesprek samen met ouders en het kind gekeken naar wat het kind moeilijk vindt en graag zou willen leren. Aan de hand daarvan worden vier leerdoelen opgesteld waar het kind gedurende de SOVA training aan kan werken. Deze doelen zullen voor alle kinderen dus verschillend zijn. De training vergroot het probleemoplossend vermogen van de kinderen, door hun zelfvertrouwen te vergroten en hun scala aan sociale vaardigheden uit te breiden, zodat ze straks met meer plezier naar de nieuwe school zullen gaan.

In de SOVA training wordt veel geoefend met het aanleren van nieuw gedrag en het leren overzien van sociale situaties en de eigen rol daarin. Hierbij wordt gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie, zoals het GGGG-G model (Gebeurtenis – Gevoel – Gedachte – Gedrag – Gevolg).

Het eerste deel van de training staat in het teken van de basis sociale vaardigheden. Dat zijn: goed oogcontact maken, de juiste toon gebruiken, duidelijk spreken, leren luisteren, houding, gevoelens leren verwoorden en positief denken. In het tweede deel van de training wordt aandacht besteed aan de complexe sociale vaardigheden: contact leggen met anderen, iets weigeren, kritiek geven, excuus aanbieden, reageren als je last van iemand hebt of gepest wordt.

Er wordt gewerkt met oefeningen en rollenspelen om nieuwe gedachten en gedragingen aan te leren.

Daarnaast ervaren de kinderen in de training dat zij niet de enigen zijn die negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten hebben gehad of zich hierover zorgen maken. Dat ‘lotgenoten-gevoel’ lucht meestal erg op en geeft begrip over en weer.

Trainingsinformatie Sociale Vaardigheidstraining 
Trainingsdata: 17 mei; 16 mei (donderdag); 21 mei; 28 mei; 4 juni; 18 juni; 25 juni; 2 juli; 9 juli
Aantal sessies: 9 sessies
Aantal deelnemers: 8 deelnemers
Dag: Dinsdag (en éénmalig donderdag)
Tijdstip: 15:30 – 17:00
Ouderavonden: N.v.t.
Hoofdtrainer(s):- Iggy Kewilaä en Jessica Bon