Autisme

Heb jij autisme? Hoe kan je omgaan met autisme?

Behandeling

Autisme spectrum stoornis

Als je (een vorm van) autisme (ASS) hebt, is het vaak moeilijk om op een goede manier contact te maken met iemand anders. Ook is het soms lastig om precies te begrijpen wat de ander bedoelt, om dingen te ondernemen die nieuw of onduidelijk voor je zijn en kost het extra veel tijd en energie om prikkels te verwerken. Gevolgen hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn; overmatige stress, conflicten, problemen op school of werk, angsten en somberheid.

Behandelmogelijkheden

Psycho-educatie

Doelgroep: kinderen en jongvolwassenen met ASS van 8 t/m 25 jaar.

Psycho-educatie houdt in dat in één of twee gesprekken met ouders en kind samen of met de jongvolwassene uitleg wordt gegeven over de verschillende vormen van ASS en de positieve en de lastige kanten en gevolgen daarvan. De psycho-educatie wordt geheel op maat gemaakt en schriftelijk vastgelegd zodat het kind en de ouders het thuis terug kunnen lezen. Ook wordt bekeken welke kenmerken van ASS ouders zelf herkennen. Bij jongeren kan de psycho-educatie ook individueel (zonder ouders) gegeven worden.

Oudertraining ASS

Doelgroep: Ouders van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar bekend met een autismespectrumstoornis (ASS)

Gedrag van iemand met autisme is lang niet altijd goed te begrijpen. In de oudertraining ASS wordt psycho-educatie gegeven over een autismespectrumstoornis, met als doel om de kennis over autisme van ouders te vergroten. Er zal aandacht besteed worden aan de verschillende verstoringen die in het brein van iemand met autisme kunnen optreden en hoe deze verstoringen het dagelijks functioneren kunnen beïnvloeden. Op deze manier wordt het gedrag van kinderen met autisme beter te begrijpen. Daarnaast zal kort worden stilgestaan bij de aanpak voor kinderen met ASS.

Trainingsinformatie voor de Oudertraining ASS 
Trainingsdata: Nader te bepalen
Aantal sessies: 4 online sessies
Aantal deelnemers: Maximaal 7 ouders (paren)
Dag:
Tijdstip:
Hoofdtrainer(s):

Ouderbegeleiding

Doelgroep: ouders van kinderen met ASS van 6 t/m 18 jaar.

In deze behandeling leren ouders handvatten om de ASS-problematiek van hun kind aan te pakken. Ze krijgen een duidelijke visie op wat ze wel en niet kunnen verwachten van hun kind, welke vaardigheden (executieve functies) extra getraind moeten worden en hoe deze training aan te pakken. Ook wordt aandacht besteed aan een betere onderlinge communicatie in het gezin en ouders leren te reflecteren op hun eigen rol als ouder en opvoeder. Het aantal sessies varieert en hangt af van de vragen die ouders hebben.

MYMind Mindfulness voor jongeren met autisme

Doelgroep: Jongeren van 13 t/m 20 jaar met ASS en hun ouders.

De Mindfulness training is een cognitief gedragstherapeutische aandachttraining die gebaseerd is op een combinatie van Westerse kennis over stress en meditatietechnieken. In de training leer je om doelbewust aandacht te geven, zonder oordeel, in het huidige moment. Mindfulness versterkt de aandacht en concentratie, vermindert stress, leidt tot meer rust in je hoofd, minder afgeleid raken, minder piekeren of vastzitten in gedachtepatronen, beter slapen en rustiger reageren bij boosheid bij kinderen en jongeren met autisme. Tevens helpt het de ouders om op een kalme, onbevooroordeelde manier met problemen of lastigheden van hun kinderen om te gaan, en acceptatie en mededogen in de opvoeding te brengen. Bovendien leren ouders hoe zij de mindfulness training van hun kind kunnen ondersteunen en belonen en kunnen sommige oefeningen uit deze training gezamenlijk worden gedaan.

In de training wordt aandacht besteed aan het volgende:

  • Aandachts- en concentratieoefeningen
  • Bewegingsoefeningen
  • Oefeningen ter vergroting van kalmte en vermindering van stress, overprikkeling, angst en frustratie in het dagelijks leven.
  • Uitwisselen van ervaringen in de groep
  • Hulpmiddelen en opdrachten om thuis te kunnen oefenen. 

De training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur per week voor de jongeren en gelijktijdig een Mindful Parenting training voor de ouders.

Trainingsinformatie voor de MYMind Mindfulness
Trainingsdata: Nader te bepalen
Aantal sessies: 8 sessies + 1 evaluatiesessie na 8 weken
Aantal deelnemers: 6 jongeren en hun ouders
Data:
Dag:
Tijdstip:
Terugkomsessie:
Hoofdtrainer(s):