Klachtenprocedure

Klachten over uw behandeling?

 

Kwaliteit staat voorop
Bij UvA minds staat de kwaliteit van de behandeling voorop. Als professionele organisatie streven wij ernaar uw wensen en verwachtingen zo goed mogelijk af te stemmen op ons begeleidings- en behandelaanbod. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zo zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop een hulpverlener u benadert. Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. UvA minds vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Als u niet tevreden bent, horen wij dat dus graag van u. Blijven rondlopen met een klacht lost ons inziens niets op. Het staat uw behandeling immers in de weg. Klachten kunnen voor UvA minds aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken en eventueel te veranderen. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan u en andere cliënten te verbeteren. In deze folder kunt u lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Ik heb een klacht, wat nu?
U kunt uw ontevredenheid of uw klacht kenbaar maken aan de betrokken medewerker of aan de teamleider.

Persoonlijk gesprek
Wij zijn te allen tijde bereid om met u te overleggen door middel van een persoonlijk gesprek. Wanneer u ergens ontevreden over bent, kunt u uw klacht bespreken met de medewerker bij wie volgens u de oorzaak ligt van wat is misgegaan. Het komt vaak voor dat een misverstand de oorzaak van een klacht blijkt te zijn. Door een gesprek met de betrokken medewerker kan zo’n misverstand veelal eenvoudig worden rechtgezet. In dit gesprek zal aandacht worden besteed aan uw klacht en het probleem dat hier mogelijk aan ten grondslag ligt. Wij streven ernaar met u samen en naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden en zo de zorgverlening te verbeteren.
Indien u het prettiger vindt om dit gesprek buiten de medewerker om te houden, kunt u dit gesprek met de teamleider voeren. Mocht dit niet naar tevredenheid zijn, kunt u een klacht indienen bij de directie, middels het klachtenformulier.

Interne klachtenbehandeling
Het klachtenformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat en bij onze hulpverleners. In dit formulier heeft u de mogelijkheid uw klacht te omschrijven en deze nader toe te lichten. Dit formulier kunt u bij het secretariaat of via de mail inleveren en zal doorgestuurd worden naar de directie. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden voor een gesprek met de directie.

Externe klachtenfunctionaris
Als een gesprek met de betrokkene(n) niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris (volwassenzorg) of de externe klachtencommissie (jeugdzorg). UvA minds is hiervoor aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg (KPZ).
Klik hier voor verdere informatie en contactgegevens van Klachtenportaal Zorg. 

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden. Klachtenportaal Zorg neemt uw klacht of onvrede in behandeling en laat weten welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijkheid is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Geef uw klacht door met het klachtenformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@klachtenportaalzorg.nl.  Het Klachtenportaal Zorg kan u ook helpen bij welke procedure u moet volgen. Het klachtenreglement van KPZ kunt hier vinden.

 

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid door de externe klachtenfunctionaris of klachtencommissie zijn afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om de klacht ter beoordeling voor te leggen aan de Stichting Geschilleninstantie KPZ, Westerstraat 117, 1601 AD te Enkhuizen. Klik hier voor verdere informatie hierover.

Suggestie of compliment
Wellicht heeft u een suggestie ter verbetering of een compliment. Uw feedback zorgt ervoor dat wij onze zorg kunnen blijven verbeteren. U kunt uw suggestie of compliment mailen naar info@uvaminds.nl