Meldcode en multisignaal

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling veranderd. Om professionals te helpen de goede afwegingen te maken, is er per beroepsgroep een afwegingskader ontworpen. Vanaf 1 januari 2019 is iedere professional wettelijk verplicht deze te gebruiken. Aan de hand van vijf stappen en een afwegingskader wordt bepaald of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling gebruikt UvA minds de meldcode en doet na het doorlopen van de stappen eventueel een melding bij Veilig Thuis. Uiteraard wordt u, in dat geval, hierover geïnformeerd.
Meer weten over de meldcode? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Multisignaal

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij de jeugdige. Op deze manier kunnen zij met elkaar afstemmen om de jeugdige de best mogelijke begeleiding te bieden. Bij voldoende tijdig gebruik van de Verwijsindex MULTIsignaal heeft de professional sneller zicht op welke andere professionals ook betrokken zijn bij jeugdigen of bij een broertje / zusje uit hetzelfde gezin. Dankzij de gezinsfunctionaliteit komen signalen van verschillende jeugdigen uit één gezin samen. Hierdoor kan er eerder samenwerking ontstaan op gezinsniveau om te voorkomen dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Belangrijk rondom de zorg van kinderen en volwassenen is om alle betrokkenen tijdig in beeld te krijgen. UvA minds werkt met Multisignaal indien nodig. Uiteraard informeren wij ouders en de jeugdige als we het kind op de MULTIsignaal Verwijsindex plaatsen. Daarna vragen wij, indien er een match is, toestemming van de ouders en de jeugdige om contact op te nemen met andere betrokkenen. Meer weten over Multisignaal? https://www.multisignaal.nl/