Onze Werkwijze

Wij bieden evidence-based behandelingen en oudertrainingen, en zo nodig psychodiagnostisch onderzoek, voor kinderen en jongeren van 0 t/m 18 jaar en jongvolwassenen t/m 25 jaar. Er moet reeds sprake zijn van een DSM-5-classificatie, of het vermoeden hiervan, zodat wij dat kunnen vaststellen. Wetenschappelijk onderzoek is onderdeel van elke behandeling. U wordt gevraagd hieraan mee te werken. Daarom is het belangrijk dat u positief staat ten aanzien van de academische doelstellingen van ons centrum. In de praktijk betekent dit dat we u op verschillende momenten gedurende de behandeling vragen om bijvoorbeeld een vragenlijst in te vullen.

Aangezien wij alleen binnen kantooruren en alleen poliklinisch werken, kunnen wij geen hulp bieden aan kinderen en gezinnen die om welke reden dan ook in een crisis verkeren, zoals bij suïcidaliteit, verslaving, ernstige agressie en ernstige eetstoornissen.

Wie kan zich aanmelden?

Kinderen en jongeren uit de gemeentes Zaanstreek-Waterland, Amstelveen & Aalsmeer, Haarlemmermeer, Gooi- & Vechtstreek en Utrecht-West evenals jongvolwassenen tot en met 25 jaar met psychische klachten kunnen zich aanmelden bij UvA minds.

Helaas is UvA minds per 2024 niet meer gecontracteerd door gemeente Amsterdam. Dit betekent dat wij geen nieuwe cliënten onder de 18 jaar woonachtig in Amsterdam meer kunnen aannemen. Alle cliënten uit Amsterdam die in 2023 al in zorg zijn bij UvA minds kunnen de behandeling in 2024 afmaken bij hun huidige hulpverlener.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar uit Zaanstreek-Waterland, DUO, Amstelveen-Aalsmeer, Haarlemmermeer, Gooi- en Vechtstreek en Utrecht West kunnen wel terecht bij UvA minds.

Ook jongvolwassenen van 18 tot 25 uit alle regio’s (inclusief Amsterdam) kunnen bij ons terecht. Vanaf 18 jaar worden de behandelingen vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Verder op deze pagina vindt u een overzicht van zorgverzekeraars waarmee UvA minds een contract heeft afgesloten.

UvA minds werkt op dit moment mee aan een onderzoek naar korte intensieve therapie bij kinderen van 7 t/m 14 jaar met specifieke angst (KiBa onderzoek). Heeft uw kind een specifieke angst, dan kunt u d.m.v. de online aanmelding in aanmerking komen voor deelname aan het onderzoek.

Wie kan zich niet aanmelden?

In sommige gevallen beschikken wij over onvoldoende expertise of middelen om passende hulp te bieden. Dit geldt bij:

   • Jeugdigen die door problematiek structureel niet naar school gaan
   • Eetstoornissen
   • Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie)
   • Complexe scheidingen
   • Acute suïcidaliteit

Hoe kan je je aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden. Graag ontvangen wij van u een perspectiefplan of een SGGZ verwijzing bij de online aanmelding. Als u zich aanmeldt via deze link ontvangt u bericht of u op onze wachtlijst wordt geplaatst. Wij streven er naar om binnen 30 dagen contact op te nemen. 

Bent u een verwijzer?

Graag willen we dat de ouder(s) of de jongere zelf contact met ons opneemt voor een aanmelding.

Tijdens een aanmelding stellen wij de volgende vragen:

Is er een verwijzing van de huisarts of een perspectiefplan van het OKT?

Wat is je/uw hulpvraag?
Wat zijn  je/uw NAW gegevens?
Zo ja, staat er dan op dat er verwezen wordt naar specialistisch GGZ. Dat is belangrijk om uw behandeling te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar/gemeente.
Ben je 18+, bij welke verzekering ben je verzekerd?

Hoe werkt het?

Als u telefonisch of online aanmeld kunt u binnen 7-14 dagen bericht krijgen dat u op de wachtlijst bent geplaatst. Het kan zijn dat een van de hulpverleners nog contact opneemt om dieper in te gaan op de hulpvraag. Ook wordt uitgelegd hoe de werkwijze van UvA minds is, en wat wij wel en niet kunnen bieden. Indien je/u terecht kunt bij UvA minds worden de gegevens opgeslagen en word je/wordt u op de wachtlijst geplaatst. Als je/u aan de beurt bent, word je/wordt u gebeld voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.

Wat als ik niet terecht kan?

Indien je/u niet terecht kunt met je/uw hulpvraag, denkt de hulpverlener mee bij het vinden van een passend alternatief.

Hoe maak ik een afspraak?

Na de telefonische pre-intake word je/ wordt u, zodra je/ u aan de beurt bent, gebeld voor het maken een afspraak voor het intake-gesprek.

Hoe moet ik me voorbereiden?

Je/ u ontvangt een e-mail met de bevestiging van de afspraak en het verzoek enkele vragenlijsten in te vullen voorafgaand aan het intakegesprek.

Hoe lang duurt het intakegesprek?

Het intakegesprek (eerste gesprek) duurt tussen de 1,5 en 2 uur.

Wat moet ik meenemen?

Je/ u dient mee te nemen:  

* Identiteitsbewijs van alle genodigden                                        

* verwijsbrief van huisarts voor specialistische (SGGZ) of perspectiefplan van het OKT

Waarom is er een Verwijzing nodig?

Als er sprake is van psychische klachten, maak je/ maakt u eerst een afspraak met uw huisarts of OKT (Ouder Kind Team). Deze zal bekijken waar je/ uw kind last van heeft en hoe ernstig de klachten zijn. Eventueel betrekt de huisarts daarbij een praktijkondersteuner (POH-GGZ). Naar aanleiding van hoe de huisarts/ OKT de klachten inschat, zal je/uw kind worden verwezen naar online zelfhulp, een behandelaar in de basis-GGZ of specialistische GGZ.

We hebben een verwijzing van de huisarts/ OKT/ Centrum voor Jeugd en Gezin nodig om uw behandeling te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar/gemeente. Een verwijzing door een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of medisch specialist (bv. schoolarts) is ook mogelijk.

In de verwijzing moeten de volgende zaken staan vermeld: naam, geboortedatum, adres, reden van verwijzing en indicatie; specialistische gezondheidszorg (SGGZ).

Heb ik hier recht op Vergoedingen?

Tot 18 jaar:

De behandelingen van kinderen tot 18 jaar worden direct vergoed door de volgende gemeenten in 2024:

Zaanstreek-Waterland

 • Gemeente Edam-Volendam
 • Gemeente Oostzaan Wormerland
 • Gemeente Landsmeer
 • Gemeente Purmerend
 • Gemeente Zaanstad
 • Gemeente Waterland

 

DUO

 • Gemeente Diemen
 • Gemeente Ouder-Amstel
 • Gemeente Uithoorn

 

Amstelveen-Aalsmeer

 • Gemeente Amstelveen
 • Gemeente Aalsmeer

 

Haarlemmermeer

 • Gemeente Haarlemmermeer

 

Gooi- en Vechtstreek

 • Gemeente Blaricum
 • Gemeente Huizen
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Laren
 • Gemeente Hilversum
 • Gemeente Wijdemeren

 

Utrecht West

 • Gemeente De Ronde Venen
 • Gemeente Oudewater
 • Gemeente Woerden
 • Gemeente Montfoort

 

Helaas is UvA minds per 2024 niet meer gecontracteerd door gemeente Amsterdam. Dit betekent dat wij geen cliënten onder de 18 jaar woonachtig in Amsterdam meer kunnen aannemen per 1-1-2024. Tot 30 december 2023 kunnen Amsterdamse cliënten nog wel worden aangemeld. Zij zullen behandeling ontvangen in 2024.

Alle cliënten uit Amsterdam die in 2023 in al in zorg zijn bij UvA minds kunnen de behandeling in 2024 afmaken bij hun huidige hulpverlener.

Cliënten uit Zaanstreek-Waterland, DUO, Amstelveen-Aalsmeer, Haarlemmermeer, Gooi- en Vechtstreek en Utrecht West kunnen wel terecht bij UvA minds na 1-1-2024.

 

Vanaf 18 jaar:

Onze behandelingen voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Wij hebben contracten afgesloten met de onderstaande zorgverzekeraars. Deze zorg wordt veelal vergoed. Het is van belang om bij uw zorgverzekeraar te controleren of zij een contract met UvA minds hebben en of zij voldoende budget hebben om de behandeling te vergoeden. Als uw kind van 18 jaar of ouder verzekerd is bij een zorgverzekeraar die geen contract met UvA minds heeft, wordt slechts een deel van de kosten vergoed. Mocht u vragen hebben over de precieze vergoedingen vanaf 18 jaar, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

UvA minds heeft voor 2024 contracten afgesloten met :

Zilveren Kruis

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
 • Achmea Zorgverzekeringen N.V.

 

VGZ

 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.
 • IZA Zorgverzekeraar N.V.
 • N.V. Zorgverzekeraar UMC
 • N.V. Univé Zorg
 • IZZ Zorgverzekering

 

ASR

 • ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.
 • ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V

 

Caresq

 • EUCARE Insurance PCC Limited

 

DSW 

 • DSW Zorgverzekeraar U.A.
 • inTwente Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar

 

Menzis

 • Menzis Zorgverzekeraar N.V.
 • Anderzorg N.V.

 

ONVZ

 • ONVZ
 • UnitedHealthcare Gloabel

 

Zorg en Zekerheid

 • O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.

 

Salland Zorgverzekeraar

 • Salland Zorgverzekeraar N.V.

 

UvA minds heeft voor 2024 geen contracten afgesloten met:

CZ

 • CZ-direct
 • Just
 • OHRA
 • Nationale Nederlanden Zorgverzekeringen

 

Als je bij CZ verzekerd bent ontvang je maandelijks een factuur via Infomedics omdat UvA minds geen contract met CZ heeft. Je moet dan de factuur aan Infomedics betalen en vervolgens zelf bij CZ indienen.

Afhankelijk van je precieze polis bij CZ kan het zijn dat slechts een deel van de kosten vergoed wordt. Als je hierover vragen hebt raden we je aan dit vooraf goed uit te zoeken bij CZ.

Let op: Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt een verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Afhankelijk van uw eigen keuze kan dit bedrag hoger zijn (zie hiervoor uw eigen polis).

onze Wachttijden

Momenteel bedraagt de wachttijd voor jeugd 2 maanden. Daarnaast is de wachttijd voor jongvolwassenen 4 tot 5 maanden.

Onze Feiten en cijfers

Cliënttevredenheid van vaders, moeders, jongeren en jongvolwassenen wordt continu bijgehouden door UvA minds. Deze gegevens worden elk jaar ge-update.

Wij houden rekening met Jouw privacy

UvA minds gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Elke jeugdige die hulp krijgt bij UvA minds krijgt een dossier. Hierin zitten persoonlijke gegevens, het behandelplan en andere belangrijke verslagen. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de AVG Wet (Algemene Verordering Gegevensbescherming) gevolgd.

Uitleg over de Wet & regelgeving

Het is handig om te weten welke wet- en regelgeving ten aanzien van een medische behandeling -psychologische behandelingen vallen hier ook onder- van kinderen en jongeren in Nederland wordt gehanteerd. Klik hier om hierover meer te lezen.

Garanties door ons Kwaliteitsstatuut

UvA minds is aangesloten bij de beroepsvereniging NVGzP. De GZ-psychologen van UvA minds zijn aangesloten bij het BIG-register.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. U kunt hier het kwaliteitsstatuut van UvA minds inzien.

Bekijk de Meldcode en multisignaal

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling veranderd. Om professionals te helpen de goede afwegingen te maken, is er per beroepsgroep een afwegingskader ontworpen. Vanaf 1 januari 2019 is iedere professional wettelijk verplicht deze te gebruiken.

Bekijk onze Klachtenprocedure

Bij UvA minds staat de kwaliteit van de behandeling voorop. Als professionele organisatie streven wij ernaar uw wensen en verwachtingen zo goed mogelijk af te stemmen op ons begeleidings- en behandelaanbod. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. UvA minds vindt het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Als u niet tevreden bent, horen wij dat dus graag van u.

Wat doet een Vertrouwenspersoon

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van UvA minds.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van UvA minds, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met UvA minds.

Zo bereik je het AKJ

 • Bel naar 088 – 555 1000
 • Mail naar info@akj.nl
 • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Zorg via internet e-Health

Binnen onze praktijk werken wij aanvullend op sommige face-to-face behandelingen met e-Health, ofwel zorg via internet. Dit is ter ondersteuning van de behandeling en alleen als u of jij hier zelf voor open staat en dit zal ook geenszins het persoonlijke contact vervangen. Hiervoor gebruiken wij het e-Health platform Therapieland. De behandelaar kiest een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die worden ervaren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om opdrachten te maken en informatieve of leuke filmpjes te bekijken. Tussendoor is het mogelijk om online contact houden met de behandelaar over de vorderingen.

therapieland

Bekijk onze Algemene voorwaarden en externe diensten

Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2020

Voor algemene voorwaarden specifiek voor op maat gemaakte trainingen voor derden, zie onder “8. Trainingen in opdracht van derden”.

1. Inschrijving

Deelnemers aan trainingen en opleidingen zijn ingeschreven (behoudens punt 2) – Zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of  – Wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een training, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen, of – Wanneer zij telefonisch een aanmelding hebben gedaan en akkoord zijn gegaan met inschrijving.

2. Intake- en kennismakingsgesprek en inschrijving

In het geval er aan deelname aan een training of opleiding een intake/ kennismakingsgesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat UvA minds B.V. vrij om op basis van dit gesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. Kopen via het internet

Bij inschrijving via het internet heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd. UvA minds B.V. is telefonisch te bereiken op 020-2802900 en per mail via info@uvaminds.nl.

4. Betalingsvoorwaarden

Voor de inschrijf- en deelnamekosten ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat UvA minds B.V. dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen. Bij creditering zal UvA minds B.V. de gecrediteerde bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

5. Annulering en annuleringskosten 

Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering. 2. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving en tot 14 dagen voor de start van de training of opleiding is 50% het volledige inschrijf- en deelnamebedrag verschuldigd.
3. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de startdatum van de training of opleiding is het volledige inschrijf- en deelnamebedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
4. Bij inschrijving in de periode van de 14 dagen voor de start van de training of opleiding, en daarna alsnog annulering, is het volledige inschrijf- en deelnamebedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan).

6. Verzetten en verschuiven van data

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een training of opleiding, naar een andere datum, geldt als annuleren (en hieraan zijn kosten verbonden, zie art. 5). Dit kan alleen na instemming van UvA minds B.V. en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

7. Afgelasten van trainingen en opleidingen
UvA minds B.V. heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainings- of opleidingsdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training of opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. UvA minds B.V. vergoedt maximaal het bedrag van de inschrijf- en deelnamekosten.

8. Trainingen in opdracht van derden

Geregeld worden trainingen ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een training voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van de training en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van de training te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard.

9. Algemene opmerkingen

10.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door UvA minds B.V.
10.2 UvA minds B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de verordeningen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Indien en voor zover om welke redenen dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium.
10.3 UvA minds B.V. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
10.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
10.5 Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.
10.6 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen/ onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van UvA minds B.V. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator. Zie bij punt 10. Klachtenreglement.

10. Klachtenreglement

UvA minds B.V. hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening. In onze werkwijze wordt de beroepscode van het Nederlands instituut voor Psychologen (NIP) gevolgd. Waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening of een ander aspect van UvA minds B.V., dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij nemen uw op- en aanmerkingen serieus en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

1. Indienen van een klacht.

Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, deze persoonlijk met u kunnen bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen.

2. Verloop van de klachtenprocedure

 • De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd. 
 • Vervolgens nemen wij zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
 • Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.
 • Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

3. Bewaartermijn

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard.

11. Copyright en rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en opleidingen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van UvA minds B.V. (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van UvA minds B.V. en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.uvaminds.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.