Childhood social anxiety: What's next?

Exploring the role of cognitions, depression, parents and peers

Dit promotie-onderzoek gaat over de resultaten van behandelingen van sociale angst en richtte zich daarnaast op het beter begrijpen van hoe sociale angst bij kinderen en jongeren werkt. Angststoornissen zijn over het algemeen goed te behandelen met cognitieve gedragstherapie (CGT). De behandeling voor sociale angst bij kinderen en jongeren is ook effectief, maar de behandeluitkomsten zijn over het algemeen minder goed dan voor andere angststoornissen.

Het doel van dit onderzoek was om beter te begrijpen hoe dit kan om op die manier meer inzicht te krijgen in hoe de behandeling mogelijk verbeterd zou kunnen worden. Er is gekeken naar de rol van angst bij ouders en naar de aanwezigheid van een depressie naast een sociale angststoornis. De resultaten lieten zien dat angstsymptomen bij kinderen en ouders met elkaar samen hangen en dat kinderen met een sociale angststoornis relatief vaak depressieve klachten hebben. Toch verklaarde dit niet waarom kinderen met een sociale angststoornis wat minder profiteren van behandeling. Wel lieten studies naar de sociaal angstige gedachten van kinderen zien dat deze vaak niet kloppen; kinderen en jongeren die sociaal angstig zijn, zijn bang om niet leuk te worden gevonden, maar hiermee onderschatten ze zichzelf over het algemeen omdat leeftijdsgenoten het niet altijd met hen eens zijn. Echter bleek wel dat wanneer kinderen en jongeren sociale situaties gaan vermijden dit een negatieve invloed heeft op de mate waarin ze geaccepteerd worden door leeftijdsgenoten. Er werd daarom geconcludeerd dat het belangrijk is om rekening te houden met de vermijding van kinderen van sociale situaties om hiermee te voorkomen dat ze in een negatieve spiraal terecht komen.