Insomnia Treatment for Adolescents

Effectiveness of group- and Internet therapy for sleep, psychopathology, cognitive functioning and societal costs.

In een studie van 116 adolescenten met insomnia die de slaapbehandeling ‘SlimSlapen’ kregen in groeps- of internet-format werd een afname van insomnia-symptomen en een verbetering van slaapvariabelen gevonden (toename van totale slaaptijd, afname van wakker liggen in de nacht, toename van slaapefficiëntie). Daarnaast bleven deze verbeteringen over langere tijd behouden, en kwam het slaapprogramma als kosteneffectief naar voren in vergelijking met geen behandeling. Het slaapprogramma bleek ook tot verbeteringen te leiden in andere psychische klachten zoals depressie, angst- en ADHD-symptomen, en de mediatie-analyses wezen uit dat deze verbeteringen werden veroorzaakt door de afname van insomnia-klachten. Als u het hele proefschrift met alle studies wilt ontvangen kunt u mailen naar: e.j.debruin@utwente.nl