Anxiety disorders in young childeren

Dit promotie-onderzoek werd opgezet om meer inzicht te krijgen in het voortbestaan, vaststellen en behandelen van angststoornissen bij jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. Er werd gevonden dat onbehandelde angstsymptomen en angststoornissen ook al op deze leeftijd blijven voortbestaan. Het is daarom belangrijk om angstproblematiek tijdig te onderkennen. Behalve ouders, kunnen ook de jonge kinderen zelf bij het vaststellen van hun angstproblematiek betrokken worden. Tenslotte bleek dat deze jonge kinderen met cognitieve gedragstherapie behandeld kunnen worden. In een studie kregen alleen de ouders van 26 kinderen een groepsbehandeling. In een andere studie kregen 22 kinderen zelf een groepsbehandeling en werden ouders bij deze behandeling betrokken. In beide studies werd een afname in angstklachten bij de kinderen gevonden en rapporteerden moeders o.a. dat zij het dappere gedrag van hun kind vaker positief bekrachtigden.