Anxiety disorders in children with Autism Spectrum Disorders

A clinical and health care economic perspective

Het doel van dit promotie-onderzoek was om te kijken naar hoe vaak angststoornissen bij kinderen met ASS voor kwamen, of de angststoornissen tussen kinderen met en zonder ASS van elkaar verschillen en of de angststoornissen bij kinderen met ASS (net zo effectief) te behandelen zijn. Uit een samenvattende studie (meta-analyse) bleek dat ongeveer 40% van de kinderen met ASS ook een angststoornis heeft. Angststoornissen komen dus vaak voor bij kinderen met ASS. Daarnaast bleek dat angststoornissen bij kinderen met en zonder ASS grotendeels hetzelfde waren. Alleen de specifieke fobie kwam bij kinderen met ASS vaker voor. Tevens bleek dat de behandeling van angststoornissen middels cognitieve gedragstherapie ook bij kinderen met ASS effectief was. Na afloop van behandeling was bij zowel kinderen met als zonder ASS ongeveer tweederde van de kinderen vrij van hun primaire angststoornis. Kinderen met ASS waren wel minder vaak vrij van alle angststoornissen.

Als u het hele proefschrift met alle studies wilt ontvangen kunt u mailen naar: f.j.a.vansteensel@uva.nl