Child anxiety in mental health care

Closing the gaps between research and clinical practice

In dit promotie-onderzoek werd op diverse gebieden een vergelijking gemaakt tussen gecontroleerde onderzoeksomstandigheden en de reguliere klinische praktijk. Er werd  gevonden dat niet alle kinderen met angstklachten voor een behandeling naar de GGZ verwezen worden, maar dat de kinderen die het meest door hun angstklachten belemmerd werden in hun dagelijkse leven veelal wel behandeling krijgen. Een andere studie toonde dat gezins-cognitieve gedragstherapie en kindgerichte cognitieve gedragstherapie even effectief zijn in het behandelen van angststoornissen. Tenslotte werd gevonden dat de angstklachten van kinderen die in een gecontroleerde onderzoekssetting waren behandeld net zo veel verminderden als de angstklachten van kinderen die binnen een reguliere klinische praktijk werden behandeld.