Afleiders

in de klas

In dit onderzoek wordt samengewerkt met onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Er wordt gekeken naar hoe goed kinderen met een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD of Autisme Spectrum Stoornis) informatie kunnen onthouden en verwerken in de situatie van de klas op school. Hoe verschilt dit van hoe goed zij informatie kunnen verwerken wanneer een kind taken maakt in een situatie zonder prikkels (zoals de diagnostische situatie)? En hoe komt het dat sommige kinderen meer last hebben van afleidende prikkels dan andere kinderen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Silke de Klerk .