Sociale problemen

Behandeling

Sociale problemen

Sommige kinderen vinden het spannend om op andere kinderen af te stappen, terwijl andere kinderen het juist lastig vinden om samen met een ander kind te bedenken wat ze kunnen gaan doen. Andere kinderen vinden het weer lastig om handig te reageren als ze gepest worden of hoe ze ermee om moeten gaan als dingen niet gaan zoals verwacht. Misschien word je soms gepest of voel je je zenuwachtig als je iets moet doen met leeftijdsgenootjes. Je kunt hierin zekerder en handiger worden; UvA minds biedt behandelingen die je helpen om vaardiger te worden in allerlei sociale situaties.

Behandelmogelijkheden

Sociale vaardigheidstraining

Doelgroep:  kinderen in de bovenbouw van de basisschool in de leeftijd 9  t/m 11 jaar. De training is geschikt voor kinderen die negatieve ervaringen hebben gehad met leeftijdsgenootjes of weinig zelfvertrouwen hebben. Soms zijn deze kinderen ooit gepest of buitengesloten, hebben ze zelf gepest, hebben ze weinig vrienden of vinden ze het moeilijk vrienden te behouden, durven ze niet goed voor zichzelf op te komen of gedragen ze zich juist te agressief of te grappig.

Voorafgaand aan de training wordt tijdens een voorgesprek samen met ouders en het kind gekeken naar wat het kind moeilijk vindt en graag zou willen leren. Aan de hand daarvan worden vier leerdoelen opgesteld waar het kind gedurende de SOVA training aan kan werken. Deze doelen zullen voor alle kinderen dus verschillend zijn. De training vergroot het probleemoplossend vermogen van de kinderen, door hun zelfvertrouwen te vergroten en hun scala aan sociale vaardigheden uit te breiden, zodat ze straks met meer plezier naar de nieuwe school zullen gaan.

In de SOVA training wordt veel geoefend met het aanleren van nieuw gedrag en het leren overzien van sociale situaties en de eigen rol daarin. Hierbij wordt gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie, zoals het GGGG-G model (Gebeurtenis – Gevoel – Gedachte – Gedrag – Gevolg).

Het eerste deel van de training staat in het teken van de basis sociale vaardigheden. Dat zijn: goed oogcontact maken, de juiste toon gebruiken, duidelijk spreken, leren luisteren, houding, gevoelens leren verwoorden en positief denken. In het tweede deel van de training wordt aandacht besteed aan de complexe sociale vaardigheden: contact leggen met anderen, iets weigeren, kritiek geven, excuus aanbieden, reageren als je last van iemand hebt of gepest wordt.

Er wordt gewerkt met oefeningen en rollenspelen om nieuwe gedachten en gedragingen aan te leren.

Daarnaast ervaren de kinderen in de training dat zij niet de enigen zijn die negatieve ervaringen met leeftijdsgenoten hebben gehad of zich hierover zorgen maken. Dat ‘lotgenoten-gevoel’ lucht meestal erg op en geeft begrip over en weer.

 

 

Trainingsinformatie Sociale Vaardigheidstraining 
Trainingsdata: 9, 16, 23 februari & 9, 16, 23, 30 maart & 6, 13 april 2023
Aantal sessies: 9 sessies voor kinderen en 2 ouderavonden
Aantal deelnemers: 8
Dag: Donderdag
Tijdstip: 15:30 – 17:00 uur
Ouderavonden: Maandag 6 februari  & maandag 10 april (19:00-20.30, online)
Hoofdtrainer(s):- Iggy Kewilaä & Fleur Kooi

 

Op naar de brugklas!

Doelgroep: Kinderen die vanuit groep 8 de overstap gaan maken naar de middelbare school en DSM diagnose hebben (zoals PTSS, angststoornis, PDD-NOS, ADHD)

“Op naar de brugklas!” is een tweedaagse sociale vaardigheidstraining. Het doel van de training is om het probleemoplossend vermogen van de kinderen te verbeteren door hun zelfvertrouwen te vergroten en hun scala aan sociale vaardigheden uit te breiden, zodat ze straks met meer plezier naar de nieuwe school zullen gaan. Een goed begin is het halve werk, vandaar dat de training vlak voor de start van de middelbare school wordt gepland.

Een groep bestaat uit 6-8 kinderen. De kinderen oefenen met het aanleren van nieuw gedrag en het leren overzien van sociale situaties en hun eigen rol daarin. In het begin van de training besteden wij aandacht aan de basis sociale vaardigheden. Dat zijn: goed oogcontact maken, de juiste toon gebruiken, duidelijk spreken, leren luisteren, houding, gevoelens leren verwoorden en positief denken. In vervolg daarop gaan wij met de complexe sociale vaardigheden aan de slag: contact leggen met anderen, iets weigeren, kritiek geven, excuus aanbieden, reageren als je last van iemand hebt of gepest wordt. Er wordt gewerkt met oefeningen en rollenspelen om nieuwe gedachten en gedragingen aan te leren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van filmopnames om de zelfreflectie te bevorderen. De training is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Daarnaast ervaren de kinderen in de training dat zij niet de enigen zijn die dit soort problemen hebben. Dat ‘lotgenoten-gevoel’ lucht meestal erg op en geeft begrip over en weer. Voorafgaand aan de training vindt een voorgesprek met (één van) de ouders en het kind plaats. Doel van dit gesprek is het kind op zijn gemak te stellen, uitleg over de training te geven en stil te staan bij de reden voor deelname aan de groep. Na afloop van de groep vindt er een evaluatiegesprek plaats met ieder kind en (één van) zijn ouders. Daarin wordt bekeken hoe het kind heeft geprofiteerd van de training.

 

Trainingsinformatie Op naar de brugklas 
Trainingsdata:  nader te bepalen laatste week in de zomervakantie
Aantal sessies: 2 dagen
Aantal deelnemers: max 16 deelnemers
Data:
Tijdstip:
Hoofdtrainer(s):